Categories
Uncategorized

COST IS1005 workshop – Medieval Studies and Technological Resources

COST ACTION IS1005

PROGRAM

Medioevo Europeo – Medieval Studies and Technological Resources

3rd Management Committee meeting

ELTE Trefort Campus, H–1088
Budapest, Múzeum krt. 4–8
October 17–19

Categories
Uncategorized

FiKon

Felhívás! Fiatalok Konferenciája – VERS

2013 októberében Szegeden tartandó konferenciára doktori fokozatot még nem szerzett fiatal hallgatók jelentkezését várják, jelentkezési határidő szeptember 15! Téma röviden: VERS. Téma hosszan: itt.

Categories
Uncategorized

The Poetics of Multilingualism – La Poétique du plurilinguisme

International Colloquium, ELTE, Budapest, 4-5-6

In­ter­na­tional Col­loquium, Eötvös Loránd Uni­ver­sity, Bud­apest, 4-5-6 April 2013.


The goal of the con­fer­ence is to fo­cus on po­et­ical, met­rical, and lin­guistic prin­ciples in bi­lin­gual and mul­ti­lin­gual texts. It aims to present the in­ter­ac­tions of dif­fer­ent lit­er­ary tra­di­tions with their spe­cific con­straints, as well as the way mul­ti­lin­gual texts obey or op­pose es­tab­lished com­pos­i­tional rules and principles. 

Categories
Uncategorized

A Reneszánsz MA második évfolyamának blogja

Elindult a Reneszánsz MA 2. évfolyamának blogja!
Az évfolyam hat hallgatójából öten jól megérdemelt Erasmus-félévüket töltik külhönban (Bologna, Firenze, Groningen, Prága, Tours), és gyakran frissített élménybeszámolókkal készítik fel eljövendő évfolyamaink hallgatóit arra, hogy miképp zajlik az élet a reneszánszkutatás európai központjaiban.

Categories
Konferencia

Mikro & Makro fiatal kutatók konferenciája 2012 – FELHÍVÁS

Mikro & Makró fiatal kutatók konferenciája 2012 (felhívás)

A Mundus magnus homo, homo parvus mundus gondolata, miszerint az ember egy kis világ, a világ pedig az emberi test analogikus párja, alapvetően áthatotta a középkor és kora újkor gondolkodásmódját, szellemiségét és viszonyulását a természethez, a teremtéshez és a világ egészéhez. A konferencia a világ rendjére való tudományos, laikus és művészi reflektálások különböző formáit kívánja bemutatni, választott korszaka a 12–18. század.

Categories
Képzések / Study levels

Felhívás végzős alapképzéses hallgatók számára – Indul a Reneszánsz Mesterszak harmadik évfolyam!

Felhívás végzős alapképzéses hallgatók számára – Indul a Reneszánsz Mesterszak harmadik évfolyam!

Kedves Kollegina, Kedves Kolléga Úr,

engedje meg, hogy felhívjam figyelmét a 2010 őszén elindult Reneszánsz tanulmányok mesterszakra.

Categories
Konferencia

Bank és hitelezés a reneszánsz korában – Tudományos ülésszak, ELTE BTK, 2011. szeptember 29–30. –

Bank és hitelezés a reneszánsz korában (tudományos ülésszak)

Az alábbiakban a 2011. szeptember 29. és 30. között megtartandó konferenciánk programját olvashatja el, illetve töltheti le.