Categories
Képzések / Study levels

Felhívás végzős alapképzéses hallgatók számára – Indul a Reneszánsz Mesterszak harmadik évfolyam!

Felhívás végzős alapképzéses hallgatók számára – Indul a Reneszánsz Mesterszak harmadik évfolyam!

Kedves Kollegina, Kedves Kolléga Úr,

engedje meg, hogy felhívjam figyelmét a 2010 őszén elindult Reneszánsz tanulmányok mesterszakra.

1. Multidiszciplináris szak

Önök tanulmányaik során elértek ahhoz a ponthoz, amikor alapszakjukon megszerezhették a választott területükön szükséges általános műveltséget és készségeket. A mesterszakon specialistákká válhatnak. A Reneszánsz tanulmányok mesterszakon a művelődés és az irodalom teljes területét lefedő képzést kínálunk a késő középkort és a koraújkort magába foglaló, a korareneszánsztól a barokkig tartó időszak anyagából. Tucatnyi egyenrangú modulunkból minden bölcsész-alapszakot végzett hallgató számára megfelelő kínálatunk van. Íme két példa:
A történész alapszakot végzett hallgató – miután végigment nagy vonalakban az egyetemes és magyar történelem egészén – a Reneszánsz mesterszakon a későközépkor és koraújkor világában tölt el két esztendőt. Történelmi kurzusain felül a korszakunkba illő bölcseleti és művészeti órákat vesz föl, magyar reneszánsz irodalmat hallgat magyarul, vagy, ha úgy tartja kedve, angol reneszánsz irodalmat angolul, portugált portugálul, hollandot hollandul. Több mint ötven tanárunk óráiból (segítséggel) egyéni tantervet állíthat össze és odafigyelő tutorálásra számíthat.
A francia alapszakot végzett hallgató számára ugyanígy megnyílik Karunk gazdagsága: francia nyelv-, irodalom- és művelődéstörténeti óráin felül ő is eljárhat a történelem-tanszékeken meghirdetett kurzusokra, a filozófusokéira, a művészettörténészekéire, a többi nyelv irodalmárainak óráira.

Az alább felsorolt szakmai modulokból a hallgatónak összesen 52 kredit értékben hármat kell választania. Ezek közül az egyiknek el kell érni a 30-32 kreditet. Erre az alábbi nagymodulokban van lehetőség:

• angol irodalom

• filozófiatörténet

• magyar irodalom

• művészettörténet

• történelem

A kiegészítő modulok legalább 10 kreditesek lehetnek (a kiegészítő modulok: francia irodalom, német irodalom, németalföldi irodalom, olasz irodalom, portugál irodalom, spanyol irodalom; további kiegészítő modulok szervezés alatt: cseh irodalom, horvát irodalom, lengyel irodalom, neolatin irodalom, török és perzsa irodalom, tudománytörténet, zenetörténet).

Egyes modulok vezető tanárai általános érdeklődésre számító, átfogó áttekintést adó órákat is kínálnak.

A bölcsészettudományok nagy része történeti, ám a tisztán történeti elven szerveződő képzési- és kutatóközpontok nagyon ritkák. A Reneszánsz tanulmányok mesterszak az egyazon korszakot tanulmányozó különböző tudományágak testvériségén, az eltérő tudományágakat művelő kollégák érdeklődési körének termékeny azonosságán alapul.


2. Nemzetközi együttműködés, tanár- és diákcsere

Célunk, hogy diákjaink legalább egy félévet külföldön tölthessenek valamelyik egyetemen, reneszánszról szóló kurzusokat hallgatva. Partnerintézményekkel tárgyalunk az együttműködésről a következő városokban: Firenze, Siena, Róma, Nápoly, Ferrara, Pozsony, Párizs, Lyon. A tours-i Centre des Études Supérieures de la Renaissance már együttműködő partnerként szerepelteti mesterszakunkat honlapján.


3. Kétféle szakirány. Tudósképzés és informatikus szakember képzés. Az informatikai kimenet

A mesterszak legfontosabb kimenete az általános. Aki a Reneszánsz tanulmányok mesterszakot elvégezte, rendelkezik azzal a műveltséggel és problémamegoldó készséggel, amellyel a legkülönfélébb – kulturális, üzleti, hivatali vagy akár politikai – munkahelyeken el tudja indítani pályafutását. Két kimenetre azonban eleve felkészítjük hallgatóinkat.

A tours-i Reneszánsz mesterszakon is két kimenete van a képzésnek – a módszert onnan vesszük át. Az egyik a tanulmányok folytatása a doktori képzésben (az illető a felsőoktatásban, kutatóintézetekben, könyvtárakban, múzeumokban is találhat munkahelyet), a másik a legigényesebb hálózati kiadványok készítéséhez értő könyves szakember képzése (szerkesztőségek). Úgy tekintünk a reneszánszra, mint az első információrobbanás korára, és ahogy a humanistákat érdekelte a nyomtatott könyv technológiájának kialakítása, úgy miköztünk is vannak, akiket érdekel a jövő hálózati tudományos kiadványformátumainak megalkotásában való részvétel. Az ELTE bölcsészinformatikai műhelyében több új könyvtechnológiai eljárás is született, a világ tudtunkkal első hálózati szövegkritikai kiadása valószínűleg itt született: az 1993-as Balassa-kódexen alapuló 1998-as Balassi-összes.


4. Felvételi beszélgetés

A felvételi beszélgetés témája természetesen az Ön (lehetőleg nem kézzel írandó) motivációs levele, egyetemi (lényegében bármilyen bölcsész-alapképzési) múltja, a jövőről való elképzelése.

Minden tanárunk nevében köszönöm megtisztelő figyelmét,

Horváth Iván egyetemi tanár,
a mesterszak felelőse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *