Categories
Uncategorized

Reneszánsz Tanulmányok Mesterszak – tájékoztató fórum

Felhívás végzős alapképzéses hallgatók számára

Reneszánsz Tanulmányok Mesterszak tájékoztató fórum

2015. február 5. 11 óra

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a

3. emelet, Horváth János terem

 

Indul a Reneszánsz Mesterszak hatodik évfolyama! Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

A Reneszánsz Tanulmányok mesterszak interdiszciplináris képzésének keretében diákjainknak lehetősége van személyre szabott tanulmányi tervet összeállítani a késő középkortól a kora újkorig tartó időszakkal foglalkozó különféle tudományterületeken. A hallgatók szabadon választhatnak az Irodalom, Történelem, Filozófia, Művészettörténet, Olasz, Francia, Spanyol, Németalföldi, Portugál modulok közül, órarendjüket igyekszünk igényeiknek és profiljuknak megfelelően összeállítani. Képzésünk a Kar és az Egyetem talán legszélesebb körű, legváltozatosabb kurzuskínálatát nyújtja hallgatóinak. Nagy hangsúlyt fektetünk hallgatóink mentorálására, tanáraink szívesen segítik diákjaink egyéni szakmai fejlődését. Megszervezzük, hogy a képzés során informatikai, adatbázisépítési tapasztalatokat is szerezzenek a hallgatók. Ezek akkor is fontos előnyt biztosítanak számukra az elhelyezkedésben, ha nem tudományos pályára készülnek.

A Reneszánsz tanulmányok mesterképzési szak számos külföldi egyetemmel tart szoros kapcsolatot, így diákjaink Tours, Leiden és Firenze mellett Európa több kiváló egyetemén folytathatnak tanulmányokat Erasmus-ösztöndíjjal.

Az elmúlt tanévben a szak kutatói és hallgatói több tudományos pályázatot nyertek el (MTA Lendület, OTKA, nemzetközileg támogatott EU-pályázatírás), és részt vesznek az OSZK Digitális Filológia osztályának megtervezésében. Hallgatóink számára ez esélyt jelent, hogy a szak elvégzése után a végzettségüknek megfelelő tudományos vagy szerkesztői, kiadói, digitalizálási tapasztalatokat megkívánó könyvtári, levéltári vagy múzeumi munkakört tölthessenek be.

A szak számít minden olyan végzős alapképzéses hallgatóra, akit érdekel a későközépkortól a felvilágosodásig tartó időszak történelme, irodalma, művészete, filozófiája, s mindazokra, akik nem idegenkednek a történelmi múlt korszerű, információtörténeti szemléletétől.

Tájékoztató fórum 2015. február 5-én 11 órakor a Horváth János teremben (ELTE BTK, Bp. 1088, Múzeum krt. 4/a, 3. emelet).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

http://renaissance.elte.hu

Categories
Uncategorized

Reneszánsz Tanulmányok tájékoztató fórum

Felhívás végzős alapképzéses hallgatók számára

Reneszánsz Tanulmányok tájékoztató fórum

2014. február 11. 11 óra

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a

3. emelet, Horváth János terem

 

Indul a Reneszánsz Mesterszak ötödik évfolyama!

Szakunk interdiszciplináris képzésének köszönhetően diákjainknak lehetősége van saját maguk számára összeállítani tanulmányi tervüket, a késő középkortól a kora újkorig tartó időszakkal foglalkozó különféle tudományterületeken. A hallgatók szabadon választhatnak az Irodalom, Történelem, Filozófia, Művészettörténet, Olasz, Francia, Spanyol, Németalföldi, Portugál modulok közül, órarendjüket igyekszünk igényeiknek és profiljuknak megfelelően összeállítani. Képzésünk lehetővé teszi, hogy a kar és az egyetem legszélesebb körű, legváltozatosabb kurzuskínálatát nyújtsa mindenkinek. Nagy hangsúlyt fektetünk hallgatóink mentorálására, a felvételt követően tanáraink folyamatosan segítik diákjaink szakmai fejlődését. A Reneszánsz Mesterszak számos külföldi egyetemmel tart szoros kapcsolatot, így diákjaink Tours, Leiden és Firenze mellett Európa több kiváló egyetemén folytathatnak tanulmányokat Erasmus-ösztöndíjjal. Fontosnak tartjuk, hogy informatikai, adatbázisépítési tapasztalatokat is szerezzenek a hallgatók, melyek akkor is fontos előnyt biztosítanak számukra az álláskeresésben, ha nem tudományos pályára készülnek.

A szak számít minden olyan végzős alapképzéses hallgatóra, akit érdekel a későközépkortól a Felvilágosodásig tartó időszak történelme, irodalma, művészete, filozófiája.

Tájékoztató fórum 2014. február 11-én 11 órakor a Horváth János teremben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Categories
Uncategorized

COST workshop on Poetical Repertories

COST 1015 Medioevo Europeo

PROGRAM

Workshop on Medieval Poetical Repertories

The Dean’s Small Council Room
ELTE, Trefort Campus, H-1088
Budapest, Múzeum krt. 4/a, 1st floor
16–17 October 2013

Categories
Uncategorized

COST IS1005 workshop – Medieval Studies and Technological Resources

COST ACTION IS1005

PROGRAM

Medioevo Europeo – Medieval Studies and Technological Resources

3rd Management Committee meeting

ELTE Trefort Campus, H–1088
Budapest, Múzeum krt. 4–8
October 17–19

Categories
Uncategorized

FiKon

Felhívás! Fiatalok Konferenciája – VERS

2013 októberében Szegeden tartandó konferenciára doktori fokozatot még nem szerzett fiatal hallgatók jelentkezését várják, jelentkezési határidő szeptember 15! Téma röviden: VERS. Téma hosszan: itt.