Conferences / Konferenciák

„Jelentem versben mesémet” Fikció és rejtett értelem a régi magyar irodalomban, MTA BTK ITI Reneszánsz osztály által rendezett konferencia, 2014. május 21-24., Szekszárd (Felhívás)

Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében, Veszprém, 2014. május (Felhívás)

 

Archívum

450 Jahre Concilium Tridentinum, Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert, 2013. november 20-21., Budapest, PPKE (Programrövid leírás)

Angol-magyar kap­cso­la­tok a közép­kor­ban és a kora újkor­ban, Budapest, ELTE BTK A-épület Tanácsterem, 2013. november 21. (Program)

Neolatin Konferencia, Szeged, 2013. november 7-9. (ProgramFacebook-event)

COST 1015 Medioevo Europeo, Working group 1, meeting in Budapest, ELTE BTK, 16-17 October: Poetical Repertories – Verstani repertóriumokkal foglalkozó nemzetközi kollokvium az ELTÉ-n (Poetical Repertories Program)

COST ACTION IS1005 Medioevo Europeo – Medieval Studies and Technological Resources (3rd Management Committee meeting: The Virtual Center for Medieval Studies), Budapest, ELTE BTK 17-19 October COST Action IS1005 Program

Fiatalok Konferenciája, Szeged, 2013. október 10-11. (ProgramFacebookblog.hu)

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon, MNM Rákóczi Múzeuma Múzsák Temploma, Sárospatak, 2013. október 3-4.  (Program)

Bethlen Gábor és kora, kiállítás és konferencia, Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2013. szeptember 17.  (Program)

Megemlékező ünnepség id. Szinnyei Józsefről, Budapest, OSZK, szeptember 11. (Program)

Filológia és irodalom, Piliscsaba, 2013. szeptember 4-5 (Felhívás, Program)

Peter Burke: Hybrid Renaissance (Natalie Zemon Davis Annual Lecture Series), Budapest, CEU, November 11, 2013 – 17:30 – November 14, 2013 – 18:30 (Program)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *