Categories
Kiadványok (Információtörténeti műhely)

Megjelent az Információtörténeti műhely első kiadványa!

Gerézdi Rabán Emlékkonferencia

Az Információtörténeti műhely e kötetének szerzői (BA, MA és doktori hallgatók) a magyar nyelvű költészet korai emlékeit, ill. ezek elektronikus kritikai kiadásának lehetőségeit vizsgálják. […] A kötet anyagát az Országos Széchényi Könyvtár és az ELTE reneszánsz-kutató műhelye által 100 éve született Gerézdi Rabán tiszteletére megrendezett, 2014. május 9-én az Országos Széchényi Könyvtárban megtartott konferencia előadásai adják.

részlet az Előszóból

Tartalomjegyzék

Előszó                                                                                                                                                                               6

Balázs Debóra – Dugonics András bicskája                                                                                                                  8

Tubay Tiziano – A honfoglalás leírása a Pannónia énekben és a történetírók munkáiban                                   18

Maróthy Szilvia – Pannóniai ének Critical Edition (PECE)                                                                                          30

Bódai Regina–Renner Ildikó – „De hogy nem látsz dolgodhoz”                                                                                41

Maróthy Szilvia – Nem csak Szabács kell: Korai verses nyelvemlékeink tagolási rendszerei                                54

Simon Zsolt – Az 1540 előtti magyar ráolvasások: „vagyok bűnes […] régi nagy sok bálványimádásomba”       66

Letölthető PDF változat