Categories
Uncategorized

[MEGJELENT] Horváth Iván: Ómagyar szövegemlékek mint textológiai tárgyak

Horváth Iván:

Ómagyar szövegemlékek mint textológiai tárgyak

 

A reneszánsz – függetlenül attól, hogy a korszakot a ko­ra újkorhoz vagy a középkorhoz helyesebb-e hozzákap­csol­ni – az előző információrobbanás kora.

Megnőtt az információtömeg. Visszanyerték az antik mű­veltséget. Kibővült az emberre magára, környezetére, a Föld felszínére és Nap körüli pályájára, sőt az állócsillagokra vonatkozó ismeretanyag.

Megújult az információkezelés. A könyveket nyomtat­ták, forgalmazták, nyilvános könyvtárakba gyűjtötték. Még adatbázisokkal is kísérletezgettek: enciklopédiákkal, pre­́dikációszerkesztő segédletekkel, Raymundus Lullus ter­mékeny tárcsáival, versíró automatákkal.

Információtörténeti szempontból a magyar kora reneszánsz abban különbözik a többitől (és talán sajátságának, erőteljességének is ez a magyarázata), hogy nálunk időben egyszerre következett be a kézírás és a nyomda for­ra­dalma. A magyarok ugyanis nemcsak a könyvnyomtatással ismerkedtek meg 1473-ban, hanem az idő tájt kezd­tek rákapni a magyar nyelven való könyvírásra és könyv­olvasásra is. A korszak kezdetén áll az első magyar nyel­vű egyházi könyv, a Jókai-kódex. A korszak végén pedig ott az első, egészében magyar nyelvű világi könyv – s mindjárt nyomtatvány –: Pesti Gábor Aesopusa (1536). Megszületett a népnyelvű olvasóközönség.

Az ezt is megelőző információs forradalom a 12–13. szá­zadban, a kétnyelvű és kétközegű irodalom idején zaj­lott le, amikor a magyar irodalmat még latinul írták, ma­gyarul pedig csupán elmondták. Írók már voltak, de ol­vasók még nem. Az első népnyelvű vendégszövegek- ről csak azok tudhattak, akik bejegyezték őket, meg azok, akik­nek megmutatták. Hogy kerülhetett sor mégis magyar vendég­szövegek rendszeres lemásolására?

Letölthető pdf változat…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *