Categories
Uncategorized

Csütörtöki doktori szeminárium

Csütörtöki doktori szeminárium

Helyszín: ELTE BTK A épület, 417-es szoba

Időpont: 16:00-17:30

Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

 

febr. 18. Markó Anita, Horváth Iván (Gráfok, adatmodellek, írótársaságok)

febr. 25. Bognár Péter (Alfabetizáció a késő középkori, kora újkori Magyarországon)

márc. 3. Horváth Iván

márc. 10. [16.30: Lázs Sándor könyvbemutatója (Balassi Könyvesbolt, Katona József u. 9–11.)]

márc. 17. Finta Mária

márc. 31. Vrabély Márk (Domonkos nyelvemlékkódexek)

ápr. 7. Balogh Zsuzska (Bethlen Miklós és Bánffy Dénes kapcsolata)

ápr. 14. Etlinger Mihály, Szatmári Áron (Bogáti fordítás-poétikája)

ápr. 21. Tubay Tiziano (Rovásírás-adatbázis)

ápr. 28. Görög Dani (A magyarországi német irodalom kezdetei)

máj. 5. Balázs Debóra (Ábécék mint vendégszövegek a Karoling reneszánsz idején)

máj. 12. Hermann György

Maróthy Szilvia (Koháry “paraszt versei”)

 

 

Categories
MA Renaissance MA

Indul a Reneszánsz Tanulmányok mesterképzés hetedik évfolyama!

szeretettel várjuk a jelentkezőket!

 

A Reneszánsz Tanulmányok mesterszak interdiszciplináris képzésének keretében diákjainknak lehetősége van személyre szabott tanulmányi tervet összeállítani a késő középkortól a kora újkorig tartó időszakkal foglalkozó különféle tudományterületeken.

Képzésünk a Kar és az Egyetem talán legszélesebb körű, legváltozatosabb kurzuskínálatát nyújtja hallgatóinak. A hallgatók szabadon választhatnak az Irodalom, Történelem, Filozófia, Művészettörténet, Olasz, Francia, Spanyol, Németalföldi, Portugál modulok közül, órarendjüket igyekszünk igényeiknek és profiljuknak megfelelően összeállítani.

Nagy hangsúlyt fektetünk hallgatóink mentorálására, tanáraink szívesen segítik diákjaink egyéni szakmai fejlődését. Fontosnak tartjuk, hogy a képzés során informatikai, adatbázisépítési tapasztalatokat is szerezzenek hallgatóik, amelyek akkor is fontos előnyt biztosítanak számukra az elhelyezkedésben, ha nem tudományos pályára készülnek. Igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani hallgatóinknak, hogy akár tudományos, akár digitalizálási projektbe bekapcsolódhassanak.

Az elmúlt tanévben a szak kutatói és hallgatói több tudományos pályázatot nyertek el (MTA Lendület, OTKA, nemzetközileg támogatott EU-pályázatírás), és részt vesznek az OSZK Digitális Filológia osztályának megtervezésében. Hallgatóink számára ez esélyt jelent, hogy a szak elvégzése után a végzettségüknek megfelelő tudományos vagy szerkesztői, kiadói, digitalizálási tapasztalatokat megkívánó könyvtári, levéltári vagy múzeumi munkakört tölthessenek be.

A Reneszánsz tanulmányok mesterképzési szak számos külföldi egyetemmel tart szoros kapcsolatot, így diákjaink Tours, Leiden, Firenze és Bécs mellett Európa több kiváló egyetemén folytathatnak tanulmányokat Erasmus-ösztöndíjjal.

A szak számít minden olyan végzős alapképzéses hallgatóra, akit érdekel a későközépkortól a felvilágosodásig tartó időszak történelme, irodalma, művészete, filozófiája, s mindazokra, akik nem idegenkednek a történelmi múlt korszerű, információtörténeti szemléletétől.

Tájékoztató fórum 2016. január 28-án 12 órakor a Horváth János teremben

(ELTE BTK, Bp. 1088, Múzeum krt. 4/a, 3. emelet/329).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

[space height=”150″]