Categories
Uncategorized

Reneszánsz Tanulmányok Mesterszak – tájékoztató fórum

Felhívás végzős alapképzéses hallgatók számára

Reneszánsz Tanulmányok Mesterszak tájékoztató fórum

2015. február 5. 11 óra

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a

3. emelet, Horváth János terem

 

Indul a Reneszánsz Mesterszak hatodik évfolyama! Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

A Reneszánsz Tanulmányok mesterszak interdiszciplináris képzésének keretében diákjainknak lehetősége van személyre szabott tanulmányi tervet összeállítani a késő középkortól a kora újkorig tartó időszakkal foglalkozó különféle tudományterületeken. A hallgatók szabadon választhatnak az Irodalom, Történelem, Filozófia, Művészettörténet, Olasz, Francia, Spanyol, Németalföldi, Portugál modulok közül, órarendjüket igyekszünk igényeiknek és profiljuknak megfelelően összeállítani. Képzésünk a Kar és az Egyetem talán legszélesebb körű, legváltozatosabb kurzuskínálatát nyújtja hallgatóinak. Nagy hangsúlyt fektetünk hallgatóink mentorálására, tanáraink szívesen segítik diákjaink egyéni szakmai fejlődését. Megszervezzük, hogy a képzés során informatikai, adatbázisépítési tapasztalatokat is szerezzenek a hallgatók. Ezek akkor is fontos előnyt biztosítanak számukra az elhelyezkedésben, ha nem tudományos pályára készülnek.

A Reneszánsz tanulmányok mesterképzési szak számos külföldi egyetemmel tart szoros kapcsolatot, így diákjaink Tours, Leiden és Firenze mellett Európa több kiváló egyetemén folytathatnak tanulmányokat Erasmus-ösztöndíjjal.

Az elmúlt tanévben a szak kutatói és hallgatói több tudományos pályázatot nyertek el (MTA Lendület, OTKA, nemzetközileg támogatott EU-pályázatírás), és részt vesznek az OSZK Digitális Filológia osztályának megtervezésében. Hallgatóink számára ez esélyt jelent, hogy a szak elvégzése után a végzettségüknek megfelelő tudományos vagy szerkesztői, kiadói, digitalizálási tapasztalatokat megkívánó könyvtári, levéltári vagy múzeumi munkakört tölthessenek be.

A szak számít minden olyan végzős alapképzéses hallgatóra, akit érdekel a későközépkortól a felvilágosodásig tartó időszak történelme, irodalma, művészete, filozófiája, s mindazokra, akik nem idegenkednek a történelmi múlt korszerű, információtörténeti szemléletétől.

Tájékoztató fórum 2015. február 5-én 11 órakor a Horváth János teremben (ELTE BTK, Bp. 1088, Múzeum krt. 4/a, 3. emelet).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

http://renaissance.elte.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *