29
FEB
2016

Bognár Péter: A régi magyar párrímköltészet német vonatkozásai

Bognár Péter:

A régi magyar párrímköltészet német vonatkozásai

Az RPHA nyilvántartása szerint a 16. század végéig létrejött 1521 vers között mindössze 79 párrímeset
találunk. Ha ezt a korpuszt a szövegek egyéb metrikai tulajdonságai alapján csoportokra osztjuk, akkor két többé‑kevésbé elkülönülő típust látunk. Az egyik – jóval nagyobb – csoport beleillik a korszak verselési gyakorlatába (tehát éneklésre szánt, szótagszámláló, nyolc szótag felett jellemzően metszettel tagolt, szintaktikailag zárt [vö.: Mohácsi 1991: 306–310] sorokból építkező, izostrófikus verseket tartalmaz), a másik nem illik bele (tehát olyan szövegekből áll, amelyekre a felsorolt tulajdonságok nem jellemzőek). Formai és műfaji jegyeinek összessége alapján az első típust – a tudományos közmegegyezéssel összhangban – a középlatin egyházi (Horváth J. 1928; Zemplényi 1998: 64–67, 118–128), esetleg a humanista költészet (Bognár 2010a) hatásával magyarázzuk. A következő áttekintés tizenkét olyan szöveget, ill. szövegcsoportot vizsgál, amely a második típussal látszik rokonságban lenni. A vizsgálandó versek, ill. verscsoportok közös jellemzője a legalább tendenciaszerűen kimutatható párrímen túl a strófikusság hiánya, ill. az, hogy a szöveg feltehetően nem éneklésre, hanem olvasásra, felmondásra készült.

[...]

A dolgozat a szövegeket műnemek szerinti bontásban tárgyalja (1. Líra, 2. Dráma, 3. Epika), a három nagy fejezeten belül – ahol szükséges – műfajok szerint tagolva az anyagot. A fejezetek mindig három részből épülnek fel. Előbb a vers műfaji és metrikai leírása, és egy rövid elemzés olvasható arról, hogy a szöveg milyen viszonyban áll a 16. század végéig létrejött magyar nyelvű hagyománnyal, ezt – ha van ilyen – a hasonló német műfaj tömör bemutatása követi, végül a két hagyomány esetleges kapcsolódási pontjaira mutat rá a dolgozat. A három gondolati egység aszerint, hogy mikor hogyan tűnt könnyebben áttekinthetőnek a gondolatmenet, hol alfejezetekre bontva, hol külön cím nélkül, egyazon szövegegységen belül, bekezdéssel elválasztva olvasható. A dolgozat szerény célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a régi magyar versanyag felől nézve szokatlan metrikai – és olykor műfaji – paraméterekkel rendelkező, párrímes vagy párrímes tendenciájú szövegek metrikai és műfaji szempontból mutatnak-e hasonlóságot a korabeli német irodalom hasonló megszokásaival.

részlet a Bevetésből

Letölthető pdf változat

Leave a Reply

*

( ! ) Warning: imagepng(/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-content/themes/grandcollege_v1.03/grandcollege/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/1373236174.png): failed to open stream: Permission denied in /afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-content/themes/grandcollege_v1.03/grandcollege/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0008277096{main}( )../index.php:0
20.0008277640require( '/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-blog-header.php' )../index.php:17
30.05303136848require_once( '/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-includes/template-loader.php' )../wp-blog-header.php:16
40.05533144368include( '/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-content/themes/grandcollege_v1.03/grandcollege/single.php' )../template-loader.php:43
50.10813834056comments_template( )../single.php:113
60.11013849368require( '/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-content/themes/grandcollege_v1.03/grandcollege/comments.php' )../comment-template.php:915
70.11033852208comment_form( )../comments.php:63
80.11173860848do_action( )../comment-template.php:1574
90.11183862264call_user_func_array:{/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-includes/plugin.php:403} ( )../plugin.php:403
100.11183862584cbnet_comment_captcha( )../plugin.php:403
110.11183872456ReallySimpleCaptcha->generate_image( )../cbnet-really-simple-captcha-comments.php:79
120.12323873480imagepng ( )../really-simple-captcha.php:121

( ! ) Warning: fopen(/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-content/themes/grandcollege_v1.03/grandcollege/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/1373236174.php): failed to open stream: Permission denied in /afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-content/themes/grandcollege_v1.03/grandcollege/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0008277096{main}( )../index.php:0
20.0008277640require( '/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-blog-header.php' )../index.php:17
30.05303136848require_once( '/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-includes/template-loader.php' )../wp-blog-header.php:16
40.05533144368include( '/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-content/themes/grandcollege_v1.03/grandcollege/single.php' )../template-loader.php:43
50.10813834056comments_template( )../single.php:113
60.11013849368require( '/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-content/themes/grandcollege_v1.03/grandcollege/comments.php' )../comment-template.php:915
70.11033852208comment_form( )../comments.php:63
80.11173860848do_action( )../comment-template.php:1574
90.11183862264call_user_func_array:{/afs/elte.hu/org/renaissance/renaissance.elte.hu/wp-includes/plugin.php:403} ( )../plugin.php:403
100.11183862584cbnet_comment_captcha( )../plugin.php:403
110.11183872456ReallySimpleCaptcha->generate_image( )../cbnet-really-simple-captcha-comments.php:79
120.12733873408fopen ( )../really-simple-captcha.php:130

captcha *